Go to External Page

Sommar og sol

Category: Ungdom Friluftsliv

Jun 30, 2022 at 08:00 am - Hans Inge Hagen


Sommar og sol

Sommaren ser ut til å bli varm og flott. Då er det godt me kan bade mykje. Alle aktivitetsleiarane har både livrednkngskurs, fyrstehjelpskurs og aktivitetskurs før det startar jobben sin i Sommarskulen. Og det må me ha om me skal kunne få leike ved vannkanten eller bade. Me har også med utstyr for å auke sikkerheten. Me har eit stort SUP brett, som me kan flyte på og me har fyrstehjelpsskrin om små skader oppstår. Så me er forberedt om noko skulle skje. Me kan ha med oss 15 born per vaksen, så er me 3 aktivitetsleiarar, så kan me maks ha med 45 born. Ofte er det også foreldre med. Dei kan me aktivisere i tillegg. Sommaren blir deilig!!