Go to External Page

Ragnhild Stade

Category: Kommune Ungdom Samfunn

Aug 12, 2022 at 02:42 pm - Hans Inge Hagen


Ragnhild Stade

Sommarskule-stjerne Ragnhild Stade, trer av frå Sommarskulen! Ein meir lojal, punktleg og stødig aktivitetsleiar kan ein ikkje ha! Tusen hjartleg takk for jobben du heve gjort, med og for borna i år, som i fjor! Lykke til som student! Deg blir det noko bra ut av! helsing Hans Inge og Sommarskulen’22 i Seljord kommune.